Karamanos Ouzo

Karamanos Angelopoulos OE
Frixou 8
54627 Thessaloniki
Griechenland

Tel.: +30 (0) 2310 516884 / 516885
Fax: +30 (0) 2310 510843

Mail: info@ouzo-kokkora.gr

Seite 1 von 1